Disclaimer

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem telefonisch contact op 070-200 20 70
Ma t/m zo 08:00 tot 22:00

Vrijblijvend adviesgesprek
Plan een afspraak
070 200 20 70
usp-vink Hoogste kwaliteit
usp-vink NVCG gecertificeerd
usp-vink Persoonlijke aandacht
usp-vink Innerbeauty
usp-vink Natuurlijk resultaat

Voorwaarden voor gebruik

 

Het bezoeken en bekijken van deze website valt onder voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

 

Copyright notice

 

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Skin + Surgery Clinics, bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site 9 waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Skin + Surgery Clinics. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

 

 

Handelsmerken

 

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die getoond worden op de site geregistreerde en niet geregistreerde merken van Skin + Surgery Clinics.

 

Geen garantie of aansprakelijkheid

 

Skin + Surgery Clinics heeft bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. U kunt uw eventuele opmerkingen bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Skin + Surgery Clinics is niet aansprakelijk voor de informatie op websites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet datSkin + Surgery Clinics verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze website vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

 

Opmerkingen, vragen en suggesties

 

Skin + Surgery Clinics wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijke en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijker informatie. Door Skin + Surgery Clinics materiaal te sturen geeft u aan Skin + Surgery Clinics het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Skin + Surgery Clinics ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Skin + Surgery Clinics heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Skin + Surgery Clinics houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

 

Algemeen

 

Het staat Skin + Surgery Clinics vrij op elke moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze website te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Skin + Surgery Clinics, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijk jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

 

Effect van behandelingen en getoonde resultaten

 

Mogelijk getoonde effecten van behandelingen en operaties zijn altijd persoonlijk. Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. De Arts heeft een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaatverbintenis. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nummer geven: Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen en zal vooraf besproken worden .

Mogelijk getoonde resultaten van operaties en behandelingen zijn persoonlijk. Het resultaat bij een  persoon kan afwijken van het resultaat bij een ander persoon

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Skin + Surgery Clinics. All rights reserved

De eerder benoemde resultaten kunnen niet gegarandeerd worden. De resultaten verschillen van persoon tot persoon. We kunnen geen concrete uitspraken doen over hoe uw lichaam reageert op bepaalde behandelingen of producten.Beoordeling van Skin+Surgery Clinics op kliniekervaringen.nl: 8.8 uit 10 (195 beoordelingen)
Vrijblijvend
adviesgesprek
Maak een
afspraak